English Nederlands Français

Roc du Maroc 2021

Velden die gemarkeerd zijn met een * zijn verplichte velden.

Persoonlijke gegevens

Voornaam zoals op internationaal paspoort *
Naam *
Straat + nr *
Postcode *
Woonplaats *
Telefoon *
Email *
Geboortedatum *
Geboorteplaats *
Nationaliteit *

Bijkomende informatie

Team naam OF solo *
Ik neem deel aan de categorie "wedstrijd" (minimaal per 2) *

Ik neem deel aan de *Overige informatie

Beroep *
Hoe hebt u ons leren kennen *
Extra informatie

Algemene reisvoorwaarden

Ondergetekende, inschrijver, verklaart het programma van hoger genoemde reis ontvangen te hebben alsook kennis genomen te hebben van alle voorwaarden van dit reiscontract alsook de algemene en bijzondere verkoopsvoorwaarden van de reisorganisator en reisbemiddelaar, zoals vermeld in bijlage, te aanvaarden en gaat hiermee akkoord.

De inschrijver kiest adres bij de reisbemiddelaar, inzonderheid voor de overhandiging van de reisbevestiging en de reisdocumenten en stelt hem aan tot zijn lasthebber. De algemene reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen hebben voorrang op alle overige hiermee tegenstrijdige voorwaarden.

Lees hier de algemene reisvoorwaarden

Algemene voorwaarden *

Verzekering

  • Deze verzekering kan enkel onderschreven worden voor deelnemers uit de Benelux.
  • Verzekeringsmaatschappij : Allianz Global Assistance annulatieverzekering (Voorwaarden) Allianz global Assistance bijstandsverzekering all in (Voorwaarden)

Type verzekering *
Betaling

Wij vragen u om ten laatste 5 dagen na je online registratie het voorschot van 695€ over te maken op rekening van Jowi Reizen.

Nota:

Mocht je reeds ingeschreven zijn en het volledige saldo nog niet overgemaakt hebben dan mag je dit in orde brengen vóór 31 mei 2021.
Saldo voor all in challenge categorie = 1755€
Saldo voor all in race categorie = 1955€

Bankgegevens:

IBAN: BE54731032478197 * BIC: KREDBEBB
MEDEDELING: saldo RDM 2021 + naam

De hierna vermelde verzekering dekt de financiële aansprakelijkheid van de reisorganisator/reisbemiddelaar:
Vlaamse Solidariteit Reisgelden
Amlin Insurance verzekering financieel onvermogen
Amlin Europe NV
Koning Albert II laan 37, 1030 Brussel