RocDeLux 2020 (20 - 22 november 2020)

Velden die gemarkeerd zijn met een * zijn verplichte velden.

Persoonlijke gegevens

Voornaam zoals op internationaal paspoort *
Naam *
Straat + nr *
Postcode *
Woonplaats *
Telefoon *
Email *
Geboortedatum *
Geboorteplaats *
Nationaliteit *

Bijkomende informatie

Teamnaam *
Ik neem deel aan de *

Overige informatie

Kledingmaat (voor gratis T-shirt) *
Hoe hebt u ons leren kennen *
Welke deelnemer behoort tot jouw team / bubble (3, 6, 8 of 10 personen per team)

Algemene reisvoorwaarden

Ondergetekende, inschrijver, verklaart het programma van hoger genoemde reis ontvangen te hebben alsook kennis genomen te hebben van alle voorwaarden van dit reiscontract alsook de algemene en bijzondere verkoopsvoorwaarden van de reisorganisator en reisbemiddelaar, zoals vermeld in bijlage, te aanvaarden en gaat hiermee akkoord.

De inschrijver kiest adres bij de reisbemiddelaar, inzonderheid voor de overhandiging van de reisbevestiging en de reisdocumenten en stelt hem aan tot zijn lasthebber. De algemene reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen hebben voorrang op alle overige hiermee tegenstrijdige voorwaarden.

Lees hier de algemene reisvoorwaarden

Voor akkoord *

Verzekering

  • Deze verzekering kan enkel onderschreven worden voor deelnemers uit de Benelux.
  • Verzekeringsmaatschappij : Allianz Global Assistance (algemene voorwaarden van de polis)

Type verzekering *

Betaling

Wij vragen u om ten laatste 3 dagen na je online registratie het totaalbedrag van 325€ over te maken op rekening van Jowi Reizen

Bankgegevens:
IBAN: BE54731032478197 * BIC: KREDBEBB
MEDEDELING: RocDeLux 2020 + naam

De hierna vermelde verzekering dekt de financiële aansprakelijkheid van de reisorganisator/reisbemiddelaar:
Vlaamse Solidariteit Reisgelden
Amlin Insurance verzekering financieel onvermogen
Amlin Europe NV
Koning Albert II laan 37, 1030 Brussel